pkpiao

大同南站火车时刻表查询

返回重新查询
经过 大同南 的动车结果如下:
车次 类型 始发站 始发时间 到站时间 查询站 开车时间 终点站 终点运行 里程
D5377 动车组 大同南 19:35 始发站 大同南 19:35 太原南 2小时24分 276
D5375 动车组 大同南 17:55 始发站 大同南 17:55 运城北 5小时3分 632
D5369 动车组 大同南 13:30 始发站 大同南 13:30 太原南 2小时8分 276
D5367 动车组 大同南 12:05 始发站 大同南 12:05 运城北 4小时34分 632
D2581 动车组 大同南 10:50 始发站 大同南 10:50 西安北 6小时8分 847
D5363 动车组 大同南 08:36 始发站 大同南 08:36 太原南 1小时54分 276
D2583 动车组 大同南 07:39 始发站 大同南 07:39 西安北 6小时28分 847
D5361 动车组 大同南 07:15 始发站 大同南 07:15 运城北 4小时33分 632
G2502 高速铁路 大同南 07:06 始发站 大同南 07:06 清河 2小时4分 327
D5371 动车组 大同南 16:10 始发站 大同南 16:10 太原南 2小时37分 276
G2520 高速铁路 大同南 18:01 始发站 大同南 18:01 北京北 2小时19分 338
G2518 高速铁路 大同南 17:15 始发站 大同南 17:15 北京北 1小时45分 0
G2512 高速铁路 大同南 12:28 始发站 大同南 12:28 清河 2小时3分 327
G2524 高速铁路 大同南 21:03 始发站 大同南 21:03 北京北 2小时19分 338
G2506 高速铁路 大同南 09:23 始发站 大同南 09:23 清河 2小时12分 327
G2510 高速铁路 大同南 11:20 始发站 大同南 11:20 清河 2小时12分 327
G4176 高速铁路 大同南 09:47 始发站 大同南 09:47 清河 2小时0分 327
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)2020