pkpiao

D3837/D3840次火车时刻表

返回重新查询
动车车次 D3837/D3840 昆明南到广州南的火车详细信息如下:车次 D3837/D3840 运行时间 9小时4分


昆明南-广州南(当天到)
始发站 昆明南 到达站 广州南 硬座 434.5 软座 626.5
发车时间 12:14 到站时间 21:18 硬卧上/中/下 0/0/0
火车类型 动车组 全程距离 1283公里 软卧上/下 0/0
是否空调 最近更新 2019-7-16 二等 434.5 一等 626.5

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程
D3837/D3840 1 昆明南 始发站 12:14 0分钟 1 0分 0
D3837/D3840 2 石林西 12:33 12:35 2分钟 1 19分 49
D3837/D3840 3 普者黑 13:27 13:31 4分钟 1 1小时13分 203
D3837/D3840 4 珠琳 13:49 13:51 2分钟 1 1小时35分 250
D3837/D3840 5 富宁 14:31 14:33 2分钟 1 2小时17分 366
D3837/D3840 6 百色 15:16 15:20 4分钟 1 3小时2分 486
D3837/D3840 7 平果 16:01 16:05 4分钟 1 3小时47分 601
D3837/D3840 8 隆安东 16:18 16:20 2分钟 1 4小时4分 626
D3837/D3840 9 南宁 16:56 17:00 4分钟 1 4小时42分 709
D3837/D3840 10 南宁东 17:12 17:16 4分钟 1 4小时58分 720
D3837/D3840 11 贵港 18:04 18:06 2分钟 1 5小时50分 860
D3837/D3840 12 桂平 18:29 18:31 2分钟 1 6小时15分 918
D3837/D3840 13 藤县 19:06 19:08 2分钟 1 6小时52分 1012
D3837/D3840 14 梧州南 19:21 19:27 6分钟 1 7小时7分 1037
D3837/D3840 15 肇庆东 20:27 20:29 2分钟 1 8小时13分 1207
D3837/D3840 16 三水南 20:41 20:43 2分钟 1 8小时27分 1232
D3837/D3840 17 佛山西 20:56 20:58 2分钟 1 8小时42分 1250
D3837/D3840 18 广州南 21:18 终点站 0分钟 1 9小时4分 1283
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号