pkpiao

D3825/D3828次火车时刻表

返回重新查询
动车车次 D3825/D3828 昆明南到广州南的火车详细信息如下:车次 D3825/D3828 运行时间 8小时50分


昆明南-广州南(当天到)
始发站 昆明南 到达站 广州南 硬座 434.5 软座 626.5
发车时间 10:43 到站时间 19:33 硬卧上/中/下 0/0/0
火车类型 动车组 全程距离 1283公里 软卧上/下 0/0
是否空调 最近更新 2019-7-16 二等 434.5 一等 626.5

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程
D3825/D3828 1 昆明南 始发站 10:43 0分钟 1 0分 0
D3825/D3828 2 石林西 11:02 11:04 2分钟 1 19分 49
D3825/D3828 3 富宁 12:46 12:48 2分钟 1 2小时3分 366
D3825/D3828 4 百色 13:31 13:35 4分钟 1 2小时48分 486
D3825/D3828 5 平果 14:16 14:20 4分钟 1 3小时33分 601
D3825/D3828 6 隆安东 14:33 14:35 2分钟 1 3小时50分 626
D3825/D3828 7 南宁 15:11 15:15 4分钟 1 4小时28分 709
D3825/D3828 8 南宁东 15:27 15:37 10分钟 1 4小时44分 720
D3825/D3828 9 贵港 16:25 16:27 2分钟 1 5小时42分 860
D3825/D3828 10 桂平 16:50 16:52 2分钟 1 6小时7分 918
D3825/D3828 11 平南南 17:07 17:09 2分钟 1 6小时24分 953
D3825/D3828 12 梧州南 17:42 17:49 7分钟 1 6小时59分 1037
D3825/D3828 13 郁南 18:03 18:05 2分钟 1 7小时20分 1068
D3825/D3828 14 佛山西 19:11 19:13 2分钟 1 8小时28分 1250
D3825/D3828 15 广州南 19:33 终点站 0分钟 1 8小时50分 1283
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)版权所有 京ICP备09037108号