pkpiao

D3781/D3784次火车时刻表

返回重新查询
动车车次 D3781/D3784 百色到广州南的火车详细信息如下:车次 D3781/D3784 运行时间 5小时39分


百色-广州南(当天到)
始发站 百色 到达站 广州南 硬座 254.5 软座 407
发车时间 08:00 到站时间 13:39 硬卧上/中/下 0/0/0
火车类型 动车组 全程距离 797公里 软卧上/下 0/0
是否空调 最近更新 2020/7/5 二等 254.5 一等 407

车次 站次 站名 到达时间 开车时间 停留 天数 运行时间 里程
D3781/D3784 1 百色 始发站 08:00 0分钟 1 0分 0
D3781/D3784 2 田东北 08:20 08:22 2分钟 1 20分 55
D3781/D3784 3 平果 08:42 08:46 4分钟 1 42分 115
D3781/D3784 4 隆安东 08:56 08:58 2分钟 1 56分 140
D3781/D3784 5 南宁西 09:12 09:14 2分钟 1 1小时12分 179
D3781/D3784 6 南宁 09:36 09:46 10分钟 1 1小时36分 223
D3781/D3784 7 南宁东 09:57 10:02 5分钟 1 1小时57分 234
D3781/D3784 8 宾阳 10:27 10:29 2分钟 1 2小时27分 317
D3781/D3784 9 贵港 10:49 10:51 2分钟 1 2小时49分 374
D3781/D3784 10 桂平 11:11 11:13 2分钟 1 3小时11分 432
D3781/D3784 11 藤县 11:41 11:43 2分钟 1 3小时41分 526
D3781/D3784 12 梧州南 11:55 11:58 3分钟 1 3小时55分 551
D3781/D3784 13 云浮东 12:31 12:33 2分钟 1 4小时31分 659
D3781/D3784 14 三水南 13:02 13:04 2分钟 1 5小时2分 746
D3781/D3784 15 佛山西 13:16 13:19 3分钟 1 5小时16分 764
D3781/D3784 16 广州南 13:39 终点站 0分钟 1 5小时39分 797
Copyright ©pkpiao(www.pkpiao.com)2020